Всего

на сайте опубликовано
10 928 афоризмов
на 2587 тем
из 676 книг
2587 авторов
Последнее обновление:
09 December 2022

Рекомендуем!

Новые авторы

Афористы, которые недавно прислали свои подборки на сайт "Новые современные афоризмы":

Власть

В разделе всего опубликовано фраз, цитат, афоризмов: 199

Из всех видов мебели самый неустойчивый.

Словарь циника

Иллюзия власти.

Словарь циника

Генетическое заболевание. Имеет характер патологии.

Словарь циника

Способ осознать собственную никчемность.

Словарь циника

Власть есть сумма компромиссов. И каждый раз это сделка с совестью.

Каноны

Чтобы власть стала сильнее, следует её ограничить.


Умный берёт власть в голову, дурак – в руки.


Властное упражнение – политический подъём с государственным переворотом.


Вертикаль власти обычно имеет полупроводниковую природу.


Выйдя из народа, интеллигенты не доходят до власти.


Всякая власть развращает, но абсолютная власть развращает абсолютно.

Чтобы ругать власть, за которую голосуешь, голосуешь за власть, которую ругаешь.


Самое худшее правление – это когда неограниченная власть находится в руках ограниченного человека.


Судя по тому, как развивается история, власть чаще всего находится в неумелых руках.

Каноны

На ветвях власти растут большие шишки и сидят важные птицы.


Історично держава потрапляла у скрутне становище, знесилювалась, ставала легкою здобиччю ворога, коли її так звана еліта захоплювалася збагаченням, будівництвом маєтків, господарським обростанням.

Думки про важливе

Дією людини керують закладені в ній розуміння суті та порядку речей, знання і культура. Не чекайте від невігласа благородних учинків або успіхів в управлінні.

Думки про важливе

Вищим законом завжди є воля народу, його прагнення до добра. Тому в Конституції слід бачити не лише букву, а й дух. Буква Конституції – це суспільний договір із владою, а Дух – це право народу на достойне життя, це вибір народу між Добром і Злом на користь Добра. На жаль, іще не настав час, щоб люди без закону і силових механізмів його здійснення добровільно діяли справедливо. А тому державна машина має працювати бездоганно під проводом професіоналів і патріотів, демократів за покликанням.

Думки про важливе

Влада, над якою починають глумитись, іронізувати, неминуче йде до загибелі.

Думки про важливе

Вміле, розумне користування владою забезпечує її розширення та зміцнює авторитет. Довіра і підтримка людей вища за будь-яку силову охорону влади від політичної кризи. Неавторитетна влада завжди завершується або зрадою прихильників, або протестами народу, які нерідко переростають у революції.

Думки про важливе

Чем несменяемее власть, тем она невменяемее.


Якщо метою влади є сама влада, народ тривалий час її не буде терпіти.

Думки про важливе

Народна влада та, яку побудовано на союзі сили і справедливості.

Думки про важливе

Якщо над владою кепкують і знущаються, коли її дії стають темою публічного гумору, – вона близька до загибелі.

Думки про важливе

Власть тьмы – это когда тьма власти сосредоточена в одних руках.


Pages